Genealogie Nollet en Van Ellen

Aantekeningen


Treffers 51 t/m 100 van 308

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
51 Heeft een poosje in Rotterdam gewoond met z'n gezin op 21-04-1898 vertrokken naar Amsterdam. NOLLET, Alexander Aloysius Maria (I241)
 
52 Heeft in 1986/1987 in Amersfoort gewoond op de Vogelweide 63, zie ook zijn brieven aan mij.
Registratie bevolkingsregister uit Brabants Hist.Inf.Centrum (BHIC) Den Bosch als student in de plaats Uden. (waarschijnlijk RK school o.i.d. tussen 1920-1929 
NOLLET, Wilhelmus Amandus (I198)
 
53 Hendrik de Bie, Frederikus Aloysius Nulle, Henri Wilhelm Kiehl, Adrianus Willem Johannes Godschalk, gemeenteboden. Gezin F425
 
54 Het gezin vertrok d.d. 14-04-1872 naar N. Amerika. Gezin F721
 
55 hij is weduwnaar van Petronella van Hasselt Gezin F339
 
56 Hij was weduwnaar van Aaltje Alberts. Gezin F268
 
57 Hij was weduwnaar van Carolina Bonger. Gezin F637
 
58 Hij was weduwnaar van Grietje Groeneveld. Gezin F802
 
59 Hij was weduwnaar van Lucretia Clara Steinmann. Gezin F472
 
60 Hij was weduwnaar van Marijtje van Leenwig. Gezin F360
 
61 Hij was weduwnaar van Tetje Akkerman. Gezin F854
 
62 Hij was weduwnaar van Trientje Runsink, zuster van Freerkje. Gezin F914
 
63 Huwelijk uit de krant huwelijksdatum omstreeks 11-01-1917 in het district Ben-Para (Suriname) Gezin F50
 
64 Huwelijksakte ondertekend door Pieter Joseph en Johanna een kruisje.
Kontroleren of handtekening Pieter is, later in andere akten kon hij niet schrijven eventueel een ongeluk??
De Schans bij de Leijdschepoort aan de Romoolen 195 kanton B kanton 3 no. 22 (5) in 1812. Loyersgragt in de Hanegang nr. 9 in 1815. 
NOLLET, Pieter Joseph (Pierre Joseph) (I296)
 
65 Huwelijksbijlagen: extract doopregisters, extract sterfregister vader bruid, certificaat nationale militie, verklaring door 2 getuigen dat Jacobus zich in geen militairen dienst bevindt. Gezin F13
 
66 Huwelijksbijlagen: uittreksels geboortenregisters, uittreksel sterfregister Maria Sophia Gerdes. Gezin F14
 
67 Huwelijksbijlagen: uittreksels geboorteregisters, uittreksels sterfregisters ouders, vrijstelling militaire dienst wegens lichaamsgebreken no. 340. Gezin F5
 
68 In 1721 ouderling te Hornhuizen. Zie verder "Gruoninga", jrg. 1959, de nummers juli, augustus en september; hierin wordt uiteengezet dat de families Retsema, Ritsema, Leima en Bulthuis dezelfde voorouders hebben. JELTES, Popke (I1927)
 
69 In 1863 door Rechtbank Amsterdam opgeroepen als gedaagde. Vonnisnr. 830, toegangsnr. 198, inventarisnr. 67 uit Noord-Hollandsch Archief te Haarlem.

In het ziekenhuis Binnengasthuis op de afdeling Mannen Zieken opgenomen d.d. 11-11-1953, zaal 3 bed 13, ontslagen d.d. 24-11-1853.Totaal 11 dagen in het ziekenhuis verbleven.
Hij woonde toen aan de Lange Blekerspad 49 te Amsterdam. 
NOLLET, Louis (I314)
 
70 In 1865 vertrokken naar 's Hage daarna terug naar Amsterdam heeft waarschijnlijk ook in de Renssestraat 4-III Amsterdam gewoond.
Advertentie in Het Volk:
Faillesement uitgesproken 06-08-1914 J.F.M. Nollet, winkelier te A'dam Stoofsteeg 7 door rechter-commisaris mr. B.M. de Vries, de curator was mr. G. Seret, Singel 512 te Amsterdam. 
NOLLET, Johannes Franciscus Maria (I234)
 
71 In 1895 was hij koopman in 1901 geen beroep.
In 1869 samen met zijn broer Petrus Gilain Nollet als gedaagde(n) opgroepen door de Rechtbank Amsterdam. Vonnisnr. 4, toegangsnr. 198, inventarisnr. 83.
In 1862 als gedaagde opgeroepen door de Rechtbank Amsterdam. Vonnisnr. 32, toegangsnr. 198, inventarisnr. 62. 
NOLLET, Hendricus Johannes (I320)
 
72 In Amerika overledcen DE HAAN, Geeske (I2192)
 
73 In de kerk van Opende komt een muursteen voor met zijn naam en het jaartal 1798. DE HAAN, Hindrik Egberts (I607)
 
74 In de periode 1873-1874 heeft hij in het Koninklijke Nederlands Indisch Leger gediend, Afdeling Geneeskundige Dienst als ziekenoppasser in Atjeh. NOLLET, Lodevicus Johannes (I753)
 
75 In het proclamatieboek komt een gaping van enige jaren voor zodat de juiste datum van het huwelijk niet bekend is Gezin F193
 
76 J.P. Aders kreeg toestemming van den kolonel der 14e afdeling infanterie om te kunnen trouwen.
Verklaring moeder van J.P.Aders niet te kunnen schrijven.
 
Gezin F22
 
77 Jan Meints nam de familienaam Meinardi aan. MEINTS, Jan (I418)
 
78 Jannetje en haar moeder konden niet schrijven. Gezin F116
 
79 Johannes Reijnaars, 42 jaar, wachtmeester 2e Regiment Dragonders; Johannes Besier, 29 jaar, sergeant-majoor 7e Regiment Infanterie wonen beide alhier; Christof Schleper, 52 jaar, kleermaker; Egbert van Bruinswaard 62 zonder beroep beide wonende te Bloemendaal. Gezin F407
 
80 Johannes was weduwnaar van Maria Charlotte Tyndall, eerder weduwnaar van Geertruida Louise Boksmeer. Gezin F144
 
81 jong overleden MEINARDI, Sibrandus (I398)
 
82 jong overleden MEINARDI, Wilhelmijna (I399)
 
83 jong overleden MEINARDI, Frouwijna (I400)
 
84 jong overleden PLOEG, Albert (I450)
 
85 jong overleden PLOEG, Jan (I499)
 
86 jong overleden PLOEG, Albert (I508)
 
87 jong overleden PLOEG, Albert (I511)
 
88 jong overleden PLOEG, Jantje (I571)
 
89 jong overleden PLOEG, Hindrikje (I576)
 
90 jong overleden PLOEG, Hendrik (I577)
 
91 jong overleden PLOEG, Hendrikje (I578)
 
92 jong overleden PLOEG, Albert (I1278)
 
93 Jong overleden. PLOEG, Geertje (I677)
 
94 Josephus Nollet, koffiehuishouder, 42 jaar, Hermanus Johannes Andreas Mulder, winkelier, 34 jaar Vijzelstraat 59. NOLLET, Hermanus Ludovicus Theodorus (I165)
 
95 kan ook Spoorenberg zijn SPOORENBURG, Hendricus Arnoldus (I394)
 
96 Kerk: St. Vedastus te Menen NOLLET, Alexandre Josephus (I990)
 
97 Kerk: St. Vedastus te Menen NOLLET, Aidelaide Josephe (I991)
 
98 Klaas Erenst is gescheiden van Pietertje Spanjer 08-02-1907 te Groninger. Gezin F1028
 
99 Koninklijke dispensatie wegens zwagerschap tot dit huwelijk verleend. Ludovica was weduwe van Jacobus Petrus Aders.
[[Verklarende moeder niet te kunnen schrijven.]] 
Gezin F23
 
100 Lange Leidsedwarsstraat 114 in 1879. BEKKERING, Leonardus Johannes (I7)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... Volgende»