Genealogie Nollet en Van Ellen

Aantekeningen


Treffers 151 t/m 200 van 308

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
151 Politierapport: Opgemaakt 17-03-1942 om 18.15.
Rapporteert de bp. rech. Bekking, dat in de afgelopen nacht, onbevoegden zich door braak den toegang hebben verschaft tot den kruidenierszaak, gevestigd Tidorestraat 49, alhier. Blijkens opgave van Andreas Johannes Nollet zijn 5 balen in totaal inhoudende 250 kg. suiker ontvreemd. Geen verdachten. Wordt behandeld. 
NOLLET, Andreas Johannes Hendricus (I342)
 
152 Prinsengracht 717 = CC3.
Overleden: Achterburgwal (binnengasthuis).

Opgenomen in het Binnengasthuis 10-12-1851 voor hoelang en waarvoor staat niet vermeld.
Nogmaals opgenomen Binnengasthuis op 10-12-1852 voor 95 dagen hij is op 14-3-1852 ontslagen. 
NOLLET, Josephus Johannes (I309)
 
153 R.A. 54, b l, dd 11-12-1751. Hemmo Meinardi koopt van Bottje Egberts, weduwe van Jan Hindrix Buur, haar behuizing te Zuidwolde, met de mobile goederen van huisgeraad en ingoederen met haar scheepje, 2 koeien en 2 schapen voor f 269,10. MEINARDI, Hijo (I401)
 
154 R.A. 62, h 1, d.d. 21-11-1804 Mente Jacobs Ploeg en Geertruid Jans verkopen aan Jan Klaassen en IJtje Tomas de helft van een trekschuit varende van Grootegast naar Groningen, vice versa, met het paard en het huis voor ƒ 4.426,--.
R.A. 62, h 2, d.d. 29-05-1805 Mente Jacobs Ploeg en Geertruid Jans kopen van Sapke Hotzes en haar kinderen (Hotze Tunnis, Berent Tunnis en Wobbe Tunnis) een boeren behuizing met schuur en beklemde landerijen onder Doezum (jl. huur ƒ 100,--) voor ƒ 4.000,--.
Notar. acte van 1821, no. 126. Inventaris der goederen van Mente Jacobs Ploeg, weduwnaar van Geertruid Jans, voogd over 8 minder-jarige kinderen; toeziend voogd Jacob Jans Kremer, aangetrouwde oom van de kinderen. Het bezit bestaat uit de boerderijen no. 37 en 40; totale schulden ƒ 6.890,--.
R.A. 62, h 1, d.d. 21-11-1804 Mente Jacobs Ploeg en Geertruid Jans verkopen aan Jan Klaassen en IJtje Tomas de helft van een trekschuit varende van Grootegast naar Groningen, vice versa, met het paard en het huis voor f.4.426,--.
R.A. 62, h 2, d.d. 29-05-1805 Mente Jacobs Ploeg en Geertruid Jans kopen van Sapke Hotzes en haar kinderen (Hotze Tunnis, Berent Tunnis en Wobbe Tunnis) een boeren behuizing met schuur en beklemde landerijen onder Doezum (jl. huur f. 100,--) voor f. 4.000,--.
Notar. acte van 1821, no. 126. Inventaris der goederen van Mente Jacobs Ploeg, weduwnaar van Geertruid Jans, voogd over 8 minder- jarige kinderen; toeziend voogd Jacob Jans Kremer, aangetrouwde oom van de kinderen. Het bezit bestaat uit de boerderijen no. 37 en 40; totale schulden f. 6.890,--. 
PLOEG, Mente Jacobs (I135)
 
155 R.A. 62, h 3, d.d. 09-07-1807. Jan Hindriks Ploeg en Annechien Stevens kopen van Kornelis Stevens en Grietje Jacobs een behuizing, schuur en de vaste beklemming van landerijen, venen en velden o. Tolbert (jl. huur ƒ 80,--) voor ƒ 2.000,--.
R.A. 62, h 3, d.d. 15-07-1807. Jan Hindriks Ploeg en Annechien Stevens (van Oldekerk) verkopen aan Gerrit Jans en Auke Botes een boerenbehuizing met schuur "Oud-Bousema" en de beklemming van landerijen, hooland, bosch en bomen (jl. huur ƒ 125,--) voor ƒ 2.500,--.
Notariele acte no. 126, d.d. 12-09-1811. Jan Hindriks Ploeg en Annechien Stevens verkopen samen met Jan Hansens en Sjoukje Ytses, allen van Tolbert, een boerenbehuizing o. Tolbert met de vaste beklemming van 100 grasen land, waarover Jan Stevens ƒ 1.000,-- heeft opgeschoten voor ƒ 1.850,--.
R.A. 62, h 3, d.d. 09-07-1807. Jan Hindriks Ploeg en Annechien
Stevens kopen van Kornelis Stevens en Grietje Jacobs een be-
huizing, schuur en de vaste beklemming van landerijen, venen en
velden o. Tolbert (jl. huur f. 80,--) voor f. 2.000,--.
R.A. 62, h 3, d.d. 15-07-1807. Jan Hindriks Ploeg en Annechien
Stevens (van Oldekerk) verkopen aan Gerrit Jans en Auke Botes
een boerenbehuizing met schuur "Oud-Bousema" en de beklemming van
landerijen, hooland, bosch en bomen (jl. huur f. 125,--) voor
f. 2.500,--.
Notariele acte no. 126, d.d. 12-09-1811. Jan Hindriks Ploeg en
Annechien Stevens verkopen samen met Jan Hansens en Sjoukje Ytses,
allen van Tolbert, een boerenbehuizing o. Tolbert met de vaste be-
klemming van 100 grasen land, waarover Jan Stevens f. 1.000,--
heeft opgeschoten voor f. 1.850,--. 
PLOEG, Jan Hindriks (I469)
 
156 R.A. 62, h 4 d.d. 16-06-1808. Alle Jacobs en Frouwkje Ploeg verkopen de smederij aan Ebbel Wilds en Sieuwke Jans voor f. 1.100,-- grofsmid te Tolbert. JACOBS, Alle (I439)
 
157 R.A. 72, h 5, d.d. 21-02-1810 Albert Oeges verkoopt aan Jannes Geerts Koekoek een tjalkschuit voor ƒ 2.000,--. R.A. 72, h 5, d.d. 21-02-1810 Albert Oeges verkoopt aan Jannes Geerts Koekoek een tjalkschuit voor f. 2.000,--. KOEKOEK, Jannes Geerts (I498)
 
158 Recherl.Archieven 62, h 2, d.d. 31-12-1805. Sybrand Ploeg en Wilmke Jans verkopen een bakkerij met herberg en 28 grasen land voor ƒ 10.550,-- aan Jan Klaassens en Antje Freerks. Dit land te Lettelbert en de bakkerij met herberg hadden toebehoord aan Wilmke Jans en haar eerste man Pieter Jukes.
Zie R.A. 71 e, d.d. 20-04-1785: Staat en Inventaris van de goederen behorende aan wijlen Pieter Jukes en zijn weduwe Willemke Jans. Zie ook R.A. 71 c, d.d. 29-11-1769. Huwel.Contract tussen Pieter Jukes en Wilmke Jans.
Recherl.Archieven 62, h 2, d.d. 31-12-1805. Sybrand Ploeg en
Wilmke Jans verkopen een bakkerij met herberg en 28 grasen land voor
f. 10.550,-- aan Jan Klaassens en Antje Freerks. Dit land te
Lettelbert en de bakkerij met herberg hadden toebehoord aan Wilmke
Jans en haar eerste man Pieter Jukes.
Zie R.A. 71 e, d.d. 20-04-1785: Staat en Inventaris van de goederen
behorende aan wijlen Pieter Jukes en zijn weduwe Willemke Jans.
Zie ook R.A. 71 c, d.d. 29-11-1769. Huwel.Contract tussen Pieter
Jukes en Wilmke Jans. 
JANS, Wilmke (I456)
 
159 RK gedoopt te Kortrijk (B) DE VETTER, Maria Theresia (I83)
 
160 samen 6 kinderen Gezin F166
 
161 Schutter van de Groninger schutterij. PLOEG, Jacob (I645)
 
162 St. Vedastus te Menen gedoopt NOLLET, Coletta Josepha (I988)
 
163 Sybrigje Lubberts was weduwe van Fokke Hindriks Veenstra. Uit haar tweede huwelijk met Mente geen kinderen. Gezin F216
 
164 Tijdens de volksstelling van 1851 verklaarde Louis in 1783 in Amsterdam te zijn aangekomen. NOLLET, Louis (I33)
 
165 Tjaakje Nieman was weduwe van Jan Geerts Bisschop Gezin F208
 
166 To moest al gaan werken toen zij 12 jaar was in een atelier. Als oudste kind moest zij ook thuis helpen in het huishouden. Zij heeft dat niet leuk gevonden want wilde nog heel graag doorleren, maar daar heeft zij geen gelegenheid voor gekregen. Zij heeft tyfus gehad op 9-jarige leeftijd in 1918 tijdens de 1e wereldoorlog. Er was toen een epidemie en zij heeft maanden in het ziekenhuis gelegen.
Zij kan zich nog de volgende familieleden herinneren, t.w.
Jan een zoon van Alex - Harry - Dominicus - Marie.
Marie (ook Minette genoemd) woonde op de Keizersgracht in een prachtig huis met marmeren hal etc.. 
NOLLET, Catharina Christina Maria (I14)
 
167 Toegangsnr. 0207
Inventarisnr. 4180
Gemeente Herwen en Aerdt, aktenr. 4 
Gezin F307
 
168 toegangsnr. 385; inventarisnr. 34
weduwnaar van Cornelia Waleson; weduwe van Theodorus Maria Josephus Nijssen 
Gezin F328
 
169 toegangsnr. 385; inventarisnr. 4; Gezin F326
 
170 toegangsnr. 481; inventarisnr. 293; Gezin F339
 
171 Toegangsnr.: 30-21; inventarisnr. 2013 Gezin F975
 
172 Toegelaten tot 's Heeren Tafel 30-03-1710 Gezin F507
 
173 Toegelaten tot 's Heeren Tafel 30.03.1710. JANS, Tetjen (I1187)
 
174 Toen zij overleed was zij weduwe van Lodewijk Engel en had zij geen beroep. NOLLET, Maria Josepha (I60)
 
175 Trijntje was weduwe van Freerk Bennes. Gezin F247
 
176 Trijntje was weduwe van Pieter Cornelis van der Tip. Gezin F188
 
177 tweelingbroer van Antonius Johannes Maria Nollet NOLLET, Ludovicus Franciscus (I52)
 
178 Uit dit huwelijk geen kinderen. Gezin F276
 
179 Vader L. Engel kon niet schrijven. Gezin F18
 
180 Van Anna en Bartholomeus mutuele testamenten bij notaris A.B. Zuure te Amsterdam (NA 21866-1856 nrs. 55 + 56). Gezin F81
 
181 volgens BR BURGERS, Anthonia Maria (I226)
 
182 voogd bruid: Hendrik Wessel; toeziend voogd bruid: Tijmen Fabree Gezin F67
 
183 Voor de inlijving Schout van Leek, daarna lid van de Municipale Raad.[[Hij is landbouwer geweest daarna was hij rentenier beiden te Lettelbert.]] Hij is landbouwer geweest daarna was hij rentenier beiden te Lettelbert. Voor de inlijving Schout van Leek, daarna lid van de Municipale Raad. PLOEG, Sybrand (I455)
 
184 Voor ondertrouwakte staat het volgende nr. DTB 20341/639 blz.524. Ik weet niet wat nr. 20341 is? Gezin F16
 
185 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. NOLLET, Drs Johannes Wilhelmus (I370)
 
186 Warmoestraat 144 - J 591 blz. 2352, heeft daar als dienstbode gewerkt, toen zij trouwde ging zij met haar man wonen St. Pietersteeg 37 - A 173 blz. 400, in 1865 verhuizen zij naar N 273 toen zij in 1904 overleed woonde zij met haar man in de 2e Egelantiersdwarsstraat 15.
overleden: OLV Gasthuis 
NOLLET, Maria Francina (I315)
 
187 Was coiffeur bij het centraal station te Amsterdam woonde Overtoom 482". Is overleden in het O.L. Vrouwegasthuis.
Geboortegetuigen: Frederik Knigs, kapper, 40 jaar, N.Z.Voorburgwal 302; Judo Krage de Jong, diamantwerker, 44 jaar. 
NOLLET, Josephus Johannes Petrus (I188)
 
188 weduwe van Gerrit Janssen Gezin F105
 
189 weduwe van Jacobus Schut Gezin F1006
 
190 weduwnaar Geertje Rinkema Gezin F980
 
191 weduwnaar van Alberdina Clason Gezin F1029
 
192 weduwnaar van Antje Moltmaker Gezin F1000
 
193 weduwnaar van Doetje Jans Verfsema Gezin F970
 
194 weduwnaar van Geertje Moeken Gezin F998
 
195 weduwnaar van Gerritje Hovestad Gezin F303
 
196 weduwnaar van I. Nantje Egberts Gezin F160
 
197 weduwnaar van Maria Geertruida Haarsma Gezin F442
 
198 wettiging 1 kind Gezin F991
 
199 wettiging van 1 kind Gezin F1050
 
200 Willem was weduwnaar van Stijntje Jikes Kooijenga Gezin F974
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»