Genealogie Nollet en Van Ellen

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 308

      1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 "Gedenksteen van Reintje Symens in leven woonachtig op de plaats "Nienoord" te Toornwert, overleden in het 76 ste jaar zijns ouderdom, op den 16 Maart 1807 en leid alhier begraven." SIEMENS, Reintje (I1599)
 
2 1857 - sergeant;
1868 - gepensioneerd sergeant, zonder beroep;
1871 - idem te Vlissingen;
1868 - weduwnaar met 3 kinderen van Petronella Snellen;
1826 - Breda;
1835 - Den Bosch;
1857 - Haarlem;
1868 - Nieuwer Amstel bij Ouderkerk wijk D nr. 13;
1868/67 - Amsterdam, Rapenburgerstr. N 384;
13-2-1869 - Amsterdam Spuistraat 67 G 25-42 komende van Nieuwer Amstel
9-3-1869 - Nieuwer Amstel;
2-7-1869 - Amsterdam Spuistraat 67;
G 25-42 komende van Nieuwer Amstel;
22-7-1869 - Vlissingen samen met zijn dochter Jacomina Elisabeth en haar man, zijn vrouw is naar Nieuwer Amstel vertrokken.

Jean Baptist heeft in het ziekenhuis Buitengasthuis gelegen in 1827 voor 61 dagen op 21-jarige leeftijd, zijn beroep was smid en hij woonde in de Looijerstraat op 28-09-1827. 
NOLLET, Jean Baptist Joseph Aimable (I70)
 
3 1929: gescheiden van Christiaan van der Kaaij VAN RIJN, Hendrica Adriana Gerarda (I1002)
 
4 24-12-1872: De steenfabriek met 21 ha. land, staande te Onderdendam, is verkocht aan de Gebr. Weg aldaar voor f. 41.280,-- en een behuizing met ruim 4 ha. land voor f. 6.805,--. WEG, Hindrik (I1610)
 
5 2x tewerkgesteld: 1e keer 05-04-1943 nr. NL-SAA-7432815 mocht naar huis i.v.m. tanden die niet in orde waren 2e keer tewerkgesteld nr. NL-SAA-7552599
deze keer is hij in de trein gestapt en toen alles veilig was aan de andere kant van de trein er weer uit. Vanaf die tijd heeft hij ondergedoken gezeten.

Arrived Melbourne, Australia per boat "Waterman" 29-07-1958; vertrokken 04-09-1962 naar Nederland. (emigratiekaart in kaartenbak Melbourne).
 
NOLLET, Cornelis Johannes (I2)
 
6 4 Nov. 1828: De herberg "Het voormalig regthuis van Hunsingo, thans het locaal voor de zittingen van het plaatselijk bestuur en van het vredegerecht te Onderdendam, voorts met nieuw gebouwde stalling voor 80 100 paarden en 3 bunders groenland, wordt uit de hand te koop aangeboden. Te bevragen bij de eigenaars: J.S. Nienoord en Koopke Duurts." Gezin F687
 
7 Aafke was weduwe van Jannes Hendriks Staal (van Lutjegast). Gezin F186
 
8 Aangegeven door: Jan Fileberk Timmerman, ambtenaar, 30 jaar neef van de overledene. NOLLET, Petrus (I305)
 
9 aangiftedatum: 04-12-1834 VAN ELLEN, Roelf (I2460)
 
10 aangiftedatum: 21-01-1814 te Grijpskerk JANS, Doetje (I2302)
 
11 aangiftedatum: 23-09-1846 VAN ELLEN, Geeske Ottes (I2461)
 
12 Adrianus en Johanna woonden op huwelijksdatum in Amsterdam daarvoor woonden zij beiden in Abcoude op de Proostdij. Gezin F86
 
13 Advertentie in Het Volk van 16-05-1914: Dat hij is geslaagd voor het examen voor onderwijzer te Utrecht. NOLLET, Ludovicus Petrus (I158)
 
14 Afkondiging huwelijk 11 + 18 dezer. Gezin F2
 
15 Akten

NA 22066 - 1870 nr. 76 testament (kopie) bij notaris C. van Zijp
van P.J.D.Nollet

NA 23177 - 1871 nr. 141 + 142 mutuele testamenten bij notaris J.F.Rompel,
van P.J.D.Nollet en A.M.S.Faas

NA 24110 - 1875 nr. 45 transport (kopie) 3.200,-- bij notaris J.P.F.J.de Kuiper G.Bots - verkoper
P.J.D.Nollet - koper

NA 24110 - 1875 nr. 46 hypotheek (kopie) 1.600,-- bij notaris J.P.F.J. de Kuiper
A.E.G.Martz - schuldeiser
P.J.D.Nollet - schuldenaar


Adressen
Prinsengracht 792 - Z 421 blz. 1579: 14-5-1869 tot 29-4-1870
Gemeente Breukelen - Nijenrode: 29-4-1870 tot 15-11-1870
Beulingstraat 5 - JJ 484 blz. 1546: 15-11-1870 tot mei 1871
Oliphantspad 34 - ZZ 109 (ZZ suppl.1-475) of Oeterwalerpad genoemd, buiten de Weesperbarriere, thans 1e Boerhaavestraat: mei 1871 tot 24-4-1873
gemeente Zevenhoven: 24-4-1873, 7-4-1875
gemeente Nieuwkoop: apr. 1874 (huis gekocht), 1877
Nieuwer Amstel: 1884, 1893

Beroepen
1870 - zonder beroep; 1871 - winkelbediende (22 juni);
1871 - zonder beroep (30 nov.); 1872 - zonder beroep;
1875 - koopman; vanaf 1884 tot 1924 - schilder

Korte periode 29-4-1870 t/m 15-11-1870 samen met Catharina Dijkers (dienstbode bij stiefmoeder) geb. 1836 te Loenen (zie ook BR N4/X4 of U4 - blz. 542) vertrokken naar Breukelen - Nijenrode.
Controleren of Dijkers al bij vader in dienst was op de Singel. 
NOLLET, Petrus Johannes Dominicus (I47)
 
16 Akten
NA 21875 - 1867 nr.50 + 51 testament bij notaris A.B. Zuure van J.F.Nollet en A.M.Burgers

NA 21878 - 1870 nr. 8 hypotheek (kopie) ? 5.500,-- bij notaris A.B. Zuure van
J.F. Nollet - schuldenaar (zie F.H.Nollet)

NA 21879 - 1872 nr. 66 hypotheek (kopie) ? 3.000,-- bij notaris A.B. Zuure van
J.F.Nollet - schuldeiser
J.J.Winterink - schuldenaar

NA 21879 - 1872 nr. 17 royement J.F.Nollet
NA 21879 - 1872 nr. 54 royement J.F. Nollet
NA 21879 - 1872 nr. 64 royement J.F. Nollet

NA 21880 - 1873 nr. 41 hypotheek ? 5.000,-- bij notaris A.B. Zuure van
H. Sijthoff - schuldeiser
J.F.Nollet - schuldenaar

NA 21880 - 1873 nr. 40 transport ? 8.700,-- bij notaris A.B. Zuure van
W.P.Hoeting - verkoper
J.F.Nollet - koper

NA 21880 - 1873 nr. 39 hypotheek ? 4.000,-- bij notaris A.B. Zuure
A.J.Evers - schuldeiser
J.F.Nollet - schuldenaar

NA 24110 - 1875 nr. 50 procesverbaal van ophouding bij notaris J.P.F.J.de Kuiper J.F.Nollet (kopie)

NA 24110 - 1875 nr. 137 procesverbaal van veiling ? 3.215,-- (kopie)
bij notaris J.P.F.J. de Kuiper
J.F.Nollet en F.H.Nollet

NA 24111 - 1876 nr. 16 hypotheek ? 10.000,-- bij notaris J.P.F.J. de Kuiper
A.M.M.Staringh - schuldeiser
J.F.Nollet - schuldenaar

NA 24111 - 1876 nr. 26 transport (kopie) ? 13.000,-- bij notaris J.P.F.J. de Kuiper
J.F.Nollet - verkoper
F.H.Nollet - koper (zie F.H.Nollet)

NA 24111 - 1876 nr. 43 hypotheek ? 8.000,--
L.A.M.P.Kervel - schuldeiser
J.F.Nollet - schuldenaar

Faillissement 06-08-1878 firma J.P. Nollet en Zoon, enig firmant J.F. Nollet schilder wonende Amsterdam aan de Herengracht bij de Heisteeg 339.

Adressen
Geelvincksteeg - X 237: 1857
Singel 482 - X 3 blz. 7: 1858 ? tot mei 1865
Beulingstraat 5 - JJ 484 blz. 1546: mei 1865 tot (ook in 1870)
Herengracht 339: 1876 - 1877
Abcoude 19-07-1880 met gezin 
NOLLET, Johannes Franciscus (I41)
 
17 Akten:
NA 21878 - 1870 nr. 49 hypotheek 7.000,--bij notaris A.B. Zuure
J.F.Nollet - schuldeiser, in zijn betrekking van voogd over de minderjarige
A.J.Nollet
H.A.Koopmans - schuldenaar, winkelier
Nieuwendijk bij de Haarlemmersluizen L55

NA 21878 - 1870 nr. 70 hypotheek 4.000,-- bij notaris A.B.Zuure
J.F.Nollet - schuldeiser, in zijn betrekking van voogd over de minderjarige
A.J.Nollet
P.Kievits - schuldenaar, koopman
Prinsengracht aan den Amstel

NA 21880 - 1873 nr. 92 royement A.J.Nollet bij notaris A.B. Zuure

NA 21880 - 1874 nr. 12 royement A.J.Nollet bij notaris A.B.Zuure

NA 21880 - 1874 nr. 14 kwitantie (kopie) bij notaris A.B.Zuure
A.J.Nollet t.b.v. J.F.Nollet


Adressen

Gemeente Oudenbosch (N.Br.) van ..-..-.... tot 23-3-1869

Singel 484 - X 4 blz. 12: 23-3-1869 tot mei 1869

Beulingstraat 5 - JJ 484 blz. 1546: december 1872 tot februari 1874 (bij broer J.F.Nollet)

Nes 128 - A 350 blz. 1278: februari 1874 tot mei 1875

Barndesteeg 5 - ZZ blz. 83: mei 1875 tot mei 1876

Rozenstraat 76 - 430 blz. 95: mei 1876 tot november 1880

Prinsengracht 198 - 387 blz. 213: november 1880, 1881, 1883

Egelantiersstraat 28


Aantekeningen:
In Oudenbosch samen met z'n broer Hendricus geweest, waar??
Mogelijkheid: Instituut St. Louis (kostschool Frans)
Markt 34, tel.: 01652 - 2751


Beroepen:
1873 - winkelier; 1874 - banketbakker; 1874 - kruidenier;
1875 - kruidenier; 1876 - kassierknecht; 1878 - bediende;
1879 - kassierknecht; 1881 - zonder beroep; 1884 - zonder beroep;
1895 - bediende; 1898 - winkelier; 1902 - bediende

Uittreksel geboorteregister bij huwelijksbijlagen. 
NOLLET, Antonius Johannes Maria (I12)
 
18 Akten:
NA 21878 - 1870 nr. 36 hypotheek 9.000,--
A.B.Zuure J.F.Nollet - schuldeiser in zijn
betrekking van voogd over de
minderjarige H.F.Nollet
P.J.ten Veldhuys - schuldenaar
beroep: koopman; Weesperstraat W 549
NA 21878 - 1870 nr. 71 hypotheek 500,--
A.B.Zuure J.F.Nollet - schuldeiser in zijn
betrekking van voogd over de
minderjarige H.F.Nollet
H.Gerve c.s. - schuldenaar
beroep: kapper
NA 21878 - 1870 nr. 97 hypotheek 1.000,--
A.B.Zuure J.F.Nollet - schuldeiser in zijn
betrekking van voogd over de
minderjarige H.F.Nollet
H.Thomas - schuldenaar
beroep: winkelier
NA 24110 - 1875 nr. 36 overeenkomst
J.P.F.J.de Kuijper H.F.Nollet - schuldeiser
P.J.ten Veldhuijs - schuldenaar
NA 24111 - 1875 nr. 35 royement H.F.Nollet
NA 24111 - 1875 nr. 82 royement H.F.Nollet

Adressen:
Gemeente Oudenbosch (N.Br.): ........... tot 23-3-1869 (idem als broer A.J.Nollet)
Singel X 484 - X4 blz. 12: 23-3-1869 tot mei 1869
Beulingstraat 5 - JJ 484 blz. 1547: mei 1869 tot 21-10-1872
Rotterdam - (uit JJ 484 blz. 1547): 21-10-1872 tot
Korte Amstelstraat 10: 1875

Beroepen:
1875 - geen beroep
1897 - portier in Amsterdam
1898 - portier 
NOLLET, Hendricus Franciscus (I53)
 
19 aktenr. 478 echtscheiding; bron 1928 s2-104 Gezin F330
 
20 Alberdina was weduwe van Geert Vledder
zij hadden 3 kinderen 
Gezin F946
 
21 Albertus was weduwnaar. Gezin F89
 
22 Alg. toegangsnr. 288; Gezin F337
 
23 Alg. toegangsnr. 358; inventarisnr. 4 Gezin F315
 
24 Algemeen toegangsnr. 0207
Inventarisnr. 7990
Gemeente Arnhem

Nadere informatie:
beroep bruidegom : arbeider; beroep bruid: winkelierster;
beroep vader bruidegom: zonder beroep; beroep moeder bruidegom: geen beroep vermeld;
beroep vader bruid: brievenbesteller; beroep moeder bruid: geen beroep vermeld;

weduwnaar van Gerritje Hovestad 
Gezin F303
 
25 Algemeen toegangsnr. 358; inventarisnr. 4; Gezin F312
 
26 Amstelveen huwelijken BS 1817-1882
nr. BSH H02710 
Gezin F105
 
27 Anke Hamming is weduwe van Gerrit Banning Gezin F977
 
28 Anne van Ellen, zo kende iedereen haar. Soms was het An, soms Anneke, voor familie tante Annie. TROMP, Anna Tharcicia (I111)
 
29 Backer tot Wetsinge en aldaar 22-09-1743 na belijdenis aangenomen als lidmaat. MEINDERTS, Willem (I1657)
 
30 Begraafplaats Buitenveldert te Amsterdam NOLLET, Hermanus Ludovicus Theodorus (I165)
 
31 Begraafplaats RK Schietbaanweg (graf waarschijnlijk ontruimd okt-nov 2008)

Zij was 69 jaar bij haar overlijden. 
HAARLOO, Emma Gerhardina Rosetta (I1131)
 
32 beroep is huisschilder van der Kaaij, Adolph (I138)
 
33 Beroep Kruier:

Witte kiel teken van waardigheid, diensten bestonden uit:
. het bezorgen van verhuizingen die op sleepers- en handkarren werden verricht of op
schuiten;
. het doen van boodschappen;
. het innen en transporteren van gelden;
. het bezorgen van brieven en pakjes voor particulieren en kantoren;
. het chaperonneren van jonge meisjes, die zij naar party, schouwburg of concert
brachten en ook afhaalden.

Zij bezaten ieders volledig vertrouwen, dat zij nooit beschaamden; geen geval is bekend waarin een kruier tekort schoot in zijn plicht.


Hij is 29-09-1830 opgenomen geweest in het Buitengasthuis voor 3 dagen. Ontslagen 2-10-1830 Woonachtig aan de Oude Looiersstr. 66 bij zijn ouders en was toen ongehuwd. 
NOLLET, Josephus Jacobus (I64)
 
34 Bij overlijden: aktenummer 29 in het Overlijdensregister Zuidhorn 1965. VAN ELLEN, Itje (I2266)
 
35 Brechtje was weduwe van Pieter Pieters Klinkert. Gezin F273
 
36 bruidegom was Belgisch onderdaan Gezin F373
 
37 Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflokatie Rijksarchief Noord-Holland
Algemeen toegangsnr. 358
inventarisnr. 52
gemeente: Heerhugowaard
aktenr. 20 
Gezin F90
 
38 datum niet bekend uitzoeken Gezin F946
 
39 De naam Pieters is gegeven analoog aan die van de grootvader: Gerrit Peters. De familienaam Beukema komt van grootmoederszijde: Riemke Duurts. BEUKEMA, Gerrit Pieters (I1577)
 
40 De zaak is later omgezet in: N.V. Handels Mij. v/h H. Fokkens. FOKKENS, Hindrik (I1514)
 
41 dominee: Arent IJssendijk ENGEL, Lodewijk (I61)
 
42 Eisse Jans nam later de familienaam Ploeg aan.
landbouwer te Tolbert 
JANS (PLOEG), Eisse (I431)
 
43 Emigreerde in 1906 naar Chicago waar hij als opzichter van een transportbedrijf werkzaam was. Hij is teruggekeerd naar Nederland (tussen 1911-1913) en pakte zijn beroep als landbouwer in Bedum weer op. RUNSINK, Linardus (I2135)
 
44 Faubourg de le Barre (voorstad Lille) RK - Wazemmes NOLLET, Pieter Joseph (Pierre Joseph) (I296)
 
45 Fokke en Jantje erkennen 1 kind t.w. Bouktje van Ellen geb 31-12-1873. Gezin F483
 
46 Frouke hertrouwt met J. van Trigt BOSMA, Frouke (I2245)
 
47 Geboortedatum kan ook 27-06-1856 zijn. NOLLET, Christina Petronella (I290)
 
48 Geboortegetuigen: Louis Nollet, broer, 32 jaar, Oude Loyersstr. nr.11, Reger Smit, 48 jaar, 2e Loyersstr. 10.

Adres in 1840 Nes Z19. 
NOLLET, Joseph (I304)
 
49 Grietje is weduwe van Anne Heemstra Gezin F993
 
50 heeft de zaak na het overlijden van haar vader kalk- en biksteen op dezelfde voet voortgezet NOLLET, Anna Maria Susanna (I217)
 

      1 2 3 4 5 ... Volgende»